Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI rok do roku sprzed dwóch miesięcy, który był dostępny ankietowanym w momencie przeprowadzania wywiadu ankietowego, wynosiła 4,3 proc.

Ankietowanym osobom zadano pytanie: Jak Pan(i) sądzi, patrząc na to, co się obecnie dzieje, czy w ciągu najbliższych 12 m-cy ceny: będą rosły jeszcze szybciej niż teraz;  będą rosły w tym samym tempie; będą rosły wolniej;  będą takie same jak teraz;  będą niższe;  trudno powiedzieć.