Kursy te posłużą do obliczenia wielkości polskiego długu publicznego zaciągniętego w walutach. Stanowi on ok. jedną trzecią całości polskiego zadłużenia.

Przed 11:00 kurs euro wzrósł do 4,44 zł, ale za chwile zaczął się gwałtowny spadek i euro powróciło do kursu 4,41.

Kurs z godziny 11:00 jest bazą do przeliczanie polskiego długu z euro na złoty. NBP podał dziś informację o oficjalnych kursach walut tuż przed 12:00, czyli później niż zawsze.

Poziom długu publicznego na ostatni dzień roku ma istotne znaczenie z punktu widzenia tzw. progów ostrożnościowych, opisanych w ustawie o finansach publicznych. Gdyby okazało się, że relacja długu publicznego do PKB przekroczyła poziom 55 proc., konieczne byłoby zrównoważenie budżetu, co wiązałoby się z dotkliwymi oszczędnościami i podwyżkami podatków

W aktualnej strategii zarządzania długiem publicznym resort finansów prognozuje, że relacja długu do PKB w 2011 r. wyniesie 53,7 proc. Według MF ostateczna wartość tej relacji będzie zależeć od szeregu elementów, które jeszcze nie są znane.

Chodzi m.in. o nominalną wartość PKB, wartość długu Skarbu Państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (przede wszystkim samorządów), skali wzajemnych zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych czy poziomu kursów złotego wobec walut, w których nominowane jest zadłużenie zagraniczne.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w piątek o godz. 13.30 wiceminister Dominik Radziwiłł przekaże informacje na temat przybliżonej prognozy długu publicznego na koniec 2011 r.

Ostatecznie relacja długu do PKB zostanie - według ustawy o finansach publicznych - ogłoszona w formie obwieszczenia ministra finansów do 31 maja 2012 r.

Zgodnie z ostatnim komunikatem MF dotyczącym zadłużenia Skarbu Państwa, dług w złotych na koniec października 2011 r. wyniósł 69,5 proc. całości zadłużenia, zadłużenie w euro wyniosło 21,4 proc., a zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,6 proc.

W sumie dług Skarbu Państwa na koniec października 2011 wyniósł 761 mld 106,2 mln zł. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 8,4 proc., czyli o 59 mld 255,6 mln zł. Zadłużenie krajowe wyniosło 529 mld 236,9 mln zł, a zadłużenie zagraniczne 231 mld 869,3 mln zł.