Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny wezwał do sprzedaży 406 458 akcji spółki Eurofaktor, stanowiących 5,87 proc. udziału w głosach na WZA spółki. Za akcję fundusz kontrolowany przez Grzegorza Hajdarowicza chce płacić 2,28 zł
W zeszły piątek jeden walor kosztował 2,09 zł. Jupiter NFI ma już 1,7 mln akcji zwykłych i 480 tys. akcji uprzywilejowanych Eurofaktora, które dają 60,13 proc. głosów na WZA spółki. W wyniku wezwania Jupiter chce uzyskać 66-proc. udział w głosach.
„Wzywający postrzega spółkę jako inwestycję długoterminową i w związku z tym ma zamiar skoncentrować się na dalszym jej rozwoju” – napisano w komunikacie. Przyjmowanie zapisów w ramach wezwania trwać będzie od 16 do 30 stycznia 2012 r.
Jupiter NFI należy do grupy kapitałowej Gremi, której założycielem i głównym udziałowcem jest Grzegorz Hajdarowicz. Biznesmen inwestuje też w media (m.in. „Rzeczpospolita” i „Przekrój”). Eurofaktor to pionier faktoringu na warszawskim parkiecie. Zadebiutował na publicznym rynku w 2004 r.
Faktoring jest rodzajem pośrednictwa handlowego, w którym instytucja finansowa nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnych źródeł zobowiązanych.