PKN Orlen, jako akcjonariusz włocławskiego Anwilu, odwołał z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej tej spółki byłego członka zarządu płockiego koncernu Marka S., aresztowanego na początku grudnia pod zarzutem korupcji.

Jak podał w piątkowym komunikacie Anwil, na stanowisko szefa rady nadzorczej tej spółki PKN Orlen powołał Piotra Wielowieyskiego, delegowanego wcześniej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. petrochemii.

PKN Orlen posiada 94,5 proc. akcji włocławskiego Anwilu; pozostałe 5,5 proc. akcji należy do akcjonariuszy indywidualnych.

Marek S. został zatrzymany przez ABW na polecenie warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej 7 grudnia. Pełnił wtedy jeszcze stanowisko członka zarządu PKN Orlen ds. petrochemii. Wraz z nim zatrzymano dwóch podległych mu dyrektorów płockiego koncernu oraz biznesmena spod Płocka Pawła M.

Obaj dyrektorzy płockiego koncernu jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty nadużycia zaufania w spółce. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni - zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Następnego dnia, 8 grudnia, prokuratorskie zarzuty korupcji w sektorze gospodarczym usłyszał Marek S. i biznesmen Paweł M. W przypadku Marka S. chodzi o spowodowanie znacznych skutków majątkowych, a w przypadku Pawła M. o wręczenie korzyści majątkowej znacznej wartości. W sprawie Marka S. i Pawła M. 9 grudnia sąd na wniosek prokuratury zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące.

Po informacji o zarzutach wobec Marka S. rada nadzorcza PKN Orlen odwołała go z zarządu spółki

Jednocześnie rada podjęła uchwałę o czasowym delegowaniu ze swojego grona do zarządu płockiego koncernu Piotra Wielowieyskiego. Wielowieyski będzie wykonywał czynności członka zarządu PKN Orlen ds. petrochemii do czasu obsadzenia tego stanowiska przez kandydata wybranego w konkursie, co nastąpić ma w ciągu trzech miesięcy, maksymalnie do 9 marca 2012 r.

Ostatnio zarząd PKN Orlen na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) zwołał na 12 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) płockiego koncernu - Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem PKN Orlen. Jedynym punktem w porządku obrad NWZ będzie podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej PKN Orlen.

Poza Wielowieyskim, delegowanym do zarządu PKN Orlen, w radzie nadzorczej spółki zasiadają obecnie: przewodniczący - Maciej Mataczyński, Grzegorz Borowiec, Leszek Pawłowicz, Angelina Sarota, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Janusz Zieliński i Artur Gabor.