Dokument jest otwartym porozumieniem pomiędzy administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego, jego celem jest rozwój szerokopasmowego internetu w Polsce. W ocenie resortu tylko efektywne i skuteczne mechanizmy współpracy pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi są w stanie zapewnić osiągnięcie przez Polskę celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, dotyczących dostępu do szerokopasmowego internetu.

Europejska Agenda Cyfrowa to plan rozwoju sektora ICT i telekomunikacji w EU do roku 2020 r. Jego celem jest szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich w UE do roku 2013, dostęp do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej) dla wszystkich do roku 2020 oraz dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych w 2020 roku.

Sygnatariusze memorandum zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań, by przeciwdziałać w Polsce "zjawisku wykluczenia cyfrowego" i dążyć do "wzrostu kompetencji cyfrowych obywateli RP". Planują też wspólnie określić zadania dotyczące planowania oraz realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ustanowią też komitet wykonawczy, w którym będą dążyć do realizacji postanowień i celów memorandum.

Okrągły Stół Szerokopasmowy to inicjatywa, która narodziła się w resorcie infrastruktury w poprzednim rządzie Tuska

Boni powiedział w środę dziennikarzom, że jeśli nie będzie w Polsce dostępu do szerokopasmowego internetu, to gospodarka będzie rozwijała się wolniej. "Wykluczenie cyfrowe będzie powodowało większe zróżnicowanie, niż ono niekiedy bywa między ludźmi o zróżnicowanych dochodach. Jeśli chcemy być krajem, który buduje przewagi konkurencyjne, to inwestycje w ten obszar są jednymi z kluczowych" - zaznaczył.

Jak dodał, inwestycje te nie są tanie. "W związku z tym memorandum stwarza okazję, żeby w przejrzysty sposób różne strony, administracja rządowa, administracja samorządowa, ci, którzy oferują usługi teleinformatyczne, ci, którzy są producentami, ze sobą współpracowali. Myślę, że efekt w ramach takiego partnerstwa publiczno-prywatnego będzie bardzo pozytywny" - zaznaczył.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Gaj powiedziała dziennikarzom, że memorandum jest zwieńczeniem dwuletnich prac Okrągłego Stołu Szerokopasmowego. "Brakowało nam takiej platformy, gdzie mogliby spotykać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i rząd. W efekcie tych prac powstało to memorandum, które wyraża wolę rządu, samorządu i przedsiębiorców, że chcemy realizować cele Europejskiej Agendy Cyfrowej" - zaznaczyła.

Okrągły Stół Szerokopasmowy to inicjatywa, która narodziła się w resorcie infrastruktury w poprzednim rządzie Donalda Tuska. Podczas spotkań przedstawicieli rządu, urzędów, i firm debatowano o kwestiach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.