Nastroje ekonomiczne ludności w grudniu pogorszyły się - podał Pentor w komunikacie.
Reklama

"Konsumenci dokonują dalszej - silnej korekty oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Mniejsze obawy towarzyszą ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej ich własnych gospodarstw domowych - to podstawowy wniosek wynikający z badań klimatu konsumenckiego TNS Pentor wykonanych w grudniu 2011 r. Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach w ocenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych pozostaje w strefie wartości ujemnych" - napisano w komunikacie.

"Wskaźnik klimatu konsumenckiego PENKON spadł w grudniu w stosunku do pomiaru sprzed miesiąca o 2,1 pkt. do poziomu -22,2 pkt. kontynuując zapoczątkowane w poprzednim miesiącu pogorszenie oceny zarówno sytuacji ekonomicznej kraju jak i kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych. Odsetek ocen pesymistycznych obecnie o 22,2 pkt. przewyższa odsetek ocen optymistycznych" - napisano.

Pentor zaznacza, że pogorszenie klimatu konsumenckiego wynika głównie z bardziej negatywnej niż przed miesiącem oceny sytuacji ekonomicznej kraju.

"W społeczeństwie nasila się przekonanie, że za rok sytuacja ekonomiczna Polski będzie gorsza niż obecnie. Połowa konsumentów 49 proc. - o 9 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem obawia się pogorszenia. Jest to jednocześnie najwyższy odsetek negatywnych wskazań od marca 2004 r., kiedy to wyniósł 52 proc. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi wzrosła z 14 pkt. proc. do 24 pkt.proc." - napisano.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 2-7 grudnia 2011 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków.