Z tytułu bonów skarbowych wartość papierów do odkupu w 2012 roku wynosi 16,747 mld zł, zaś z obligacji oszczędnościowych 1,944 mld zł.