"W związku z identyfikacją naruszeń weterynaryjnych i sanitarnych wymogów i przepisów Unii Celnej oraz Rosji przez austriackie przedsiębiorstwa, Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego zmuszona jest wprowadzić czasowe ograniczenia w zakresie dostaw produktów zwierzęcych z Austrii do Rosji dla pięciu firm. Ograniczenia będą obowiązywały do czasu wyeliminowania naruszeń i przedstawienia przez państwową służbę weterynaryjną Austrii odpowiednich gwarancji wypełnienia weterynaryjnych i sanitarnych wymogów i norm Unii Celnej oraz Federacji Rosyjskiej" - podała w poniedziałek służba.

Do państwowej służby weterynaryjnej Austrii przekazane zostały wyniki badań rosyjskich weterynarzy w celu podjęcia kroków w kierunku wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.