Na poniedziałkowym przetargu Ministerstwo Finansów odkupiło bony skarbowe z datą wykupu 1 i 29 luty oraz 28 marca 2012 r. o łącznej wartości 2.247 mln zł, podał resort w komunikacie. To może oznaczać, że wielkość długu publicznego jest pod kontrolą - wcześniej spekulowano, że rząd odkupi papiery skarbowe, aby nie przekroczyć konstytucyjnej bariery długu. Umocnienie wartości złotego oddaliło to posunięcie ministra Rostowskiego.

Resort oferował do odkupu cztery rodzaje bonów o łącznej wartości 16.746,6 mln zł, ale papiery zapadające 30 maja 2012 r. nie zostały odkupione.

Źródło: MinFin Na poprzednim przetargu zamiany w lipcu ministerstwo odkupiło bony skarbowe o łącznej wartości 724,0 mln zł.

Przetarg zgodny z oczekiwaniami - twierdzi resort finansów

"Wyniki przetargu były zgodne z naszymi planami. Zakładaliśmy, że sukcesem byłoby odkupienie od 10 do 20 proc. bonów o terminie wykupu w przyszłym roku. Wykupiliśmy powyżej 13 proc. po atrakcyjnych cenach. Wartość okupionych bonów wyniosła 2,2 mld zł, a zgłoszony popyt był prawie dwa razy większy" - podkreślił dyrektor departamentu długu publicznego w MF Piotr Marczak.

Dług zmniejszył się o 0,15 proc.

Według Marczaka transakcja była bardziej opłacalna od alternatywnego dla niej utrzymywania wolnych środków na lokatach. "Dodatkowym efektem przeprowadzonej dziś aukcji jest zmniejszenie relacji długu publicznego do PKB o 0,15 proc." - podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że nawet bez tego przetargu dług publiczny nie przekroczyłby ostrożnościowego progu 55 proc. PKB.

Może dojść do kolejnego przetargu

Marczak nie wykluczył jednocześnie, że w tym roku dojdzie do jeszcze jednej transakcji odkupu bonów skarbowych. "Zgodnie z planem zakładaliśmy, że w grudniu przeprowadzimy jedną aukcję odkupu. Zgłoszony popyt i to, że zrealizowaliśmy go w połowie, daje pewne niewielkie prawdopodobieństwo, że aukcję możemy powtórzyć pod koniec roku" - powiedział Marczak.

Dyrektor dodał, że MF standardowo poinformowało samorządy, że mogą nabywać na rynku wtórnym papiery skarbowe. "Nabycie przez sektor samorządowy papierów skarbowych zmniejsza dług publiczny o nominalną wartość zakupionych papierów". Przypomniał, że informacje o wartości papierów skarbowych posiadanych przez samorządy MF otrzyma w marcu, po przekazaniu przez nie sprawozdań finansowych za 2011 r.