Takiej decyzji spodziewali się ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy.

SNB pozostawił bez zmian limit kursu franka na poziomie 1,20 za euro.

Bank ocenił, że w 2012 r. PKB wzrośnie o 0,5 proc. Na 2011 r. SNB prognozuje wzrost PKB o 1,5-2,5 proc. wobec szacowanych wcześniej 1,5-2,0 proc.

Target dla 3-miesięczego LIBOR wynosi nadal 0,00 proc.

Bank zapowiedział, że może podjąć dalsze działania, jeśli będzie to konieczne.