Tym samym suma pomocy przekazanej rządowi w Dublinie przez MFW wzrosła do 13,1 mld euro.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Irlandię z MFW w grudniu 2010 r., otrzymała ona pożyczkę w łącznej wysokości 22,5 mld euro.