Szef resortu finansów mówił w Sejmie, że przygotowanie projektu budżetu na 2012 r. było szczególnie trudne ze względu m.in. na kryzys w strefie euro.

Po pierwsze - polska gospodarka nie jest w złym stanie

"Z jednej strony mamy silną polską gospodarkę napędzaną przez coraz szybciej rosnące inwestycje - gospodarkę, która, gdyby nie zagrożenia zewnętrzne, tylko by przyspieszała w 2012 r." - powiedział.

Po drugie - mamy kryzys w Europie

Z drugiej strony, według Rostowskiego, jest kryzys w strefie euro, zagrożenie pogłębiające się skokowo i w nieprzewidywalny sposób. "Kto we wrześniu, kiedy wysyłaliśmy pierwszą wersję tego budżetu do Sejmu, mógł przewidzieć zawirowania dookoła referendum greckiego albo upadek rządów Grecji w Włoch" - mówił.

Jego zdaniem, nikt nie mógł wtedy przewidzieć konieczności zasadniczego przebudowania Unii Europejskiej, w której teraz Polska uczestniczy. "Gdyby nie to, co dzieje się w strefie euro, to wyniki naszej gospodarki w III kwartale br. spowodowałyby raczej podwyższenie przewidywanego wzrostu PKB w przyszłym roku z 4 proc. do 4,5 proc. lub nawet więcej, zamiast obniżenia" - podkreślił.

Rostowski poinformował, że ostatecznie ze względu na to, co dzieje się w Europie - kryzys euro i niemożność opanowania go przez instytucje i państwa strefy euro - rząd wybrał pośredni wariant budżetu na 2012 r., zakładający wzrost PKB na poziomie 2,5 proc.

Rostowski podkreślił, że takie prognozy dają też Polsce międzynarodowe instytucje finansowe, m.in. Komisja Europejska. "Trzeba pamiętać, że takie instytucje mogą się pomylić i również my w tak nieprzewidywalnych warunkach w gospodarce europejskiej możemy się pomylić. Jesteśmy tego świadomi, dlatego nie zawahamy się nowelizować budżet w ciągu roku, jeśli na skutek kryzysu euro nastąpi taka potrzeba" - zaznaczył.

Rostowski podkreślił, że polska strategia reformowania finansów publicznych jest taka, jaką zalecają międzynarodowe instytucje finansowe, m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

"Podejmiemy działania, które ustabilizują finanse publiczne w średnim i długim okresie" - powiedział. Wśród nich wymienił m.in. podniesienie wieku emerytalnego stopniowo do 67. roku życia. "Będziemy też wprowadzali stopniowe usuwanie przywilejów emerytalnych lub prawidłowe ich adresowanie, i przywilejów podatkowych" - podkreślił Rostowski.

Szef resortu finansów podczas swojego wystąpienia przypomniał też sukcesy Polski za rządów PO-PSL, m.in. to, że wiarygodność Polski w oczach agencji ratingowych jest znacznie lepsza, niż większości krajów Europy.

"W 2008 roku agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła ratingi Islandii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii i Węgier. W 2009 roku obniżyła ratingi Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i ponowie Litwy, Łotwy i Węgier. W 2010 roku Cypr został zdegradowany po raz pierwszy, a Grecja, Portugalia, Irlandia, Hiszpania i Łotwa - po raz kolejny. W 2011 roku S&P obniżyła ratingi w sumie aż 15 razy (...). Podobnie robiły inne agencje ratingowe. Przez cały ten czas polskie notowania pozostały stabilne jak skała. Co więcej, jej siła została ostatnio potwierdzona przez główne agencje" - wyliczał Rostowski.