Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z oferty firm leasingowych, tym bardziej że proponowane warunki umowy mogą być dla przedsiębiorcy bardzo korzystne.

Jeśli klient już zawierał z Europejskim Funduszem Leasingowym umowy leasingowe, przygotowanie każdej kolejnej oferty odbywa się w oparciu o już istniejącą historię. Nie bez znaczenia jest tu ogólne zaangażowanie finansowe klienta, liczba zawartych umów leasingowych, jego plany inwestycyjne.

Nie oznacza to jednak, że ten, kto zawiera z naszą firmą pierwszą umowę, nie może liczyć na preferencyjne warunki. Konkurencja na rynku usług leasingowych jest tak duża, że o klienta należy zabiegać. Istotnym elementem, decydującym o tym, czy uda się pozyskać klienta, nie jest już tylko cena jednostkowej umowy, jaką musi ponieść zainteresowany. Coraz częściej decydują o tym elementy dodatkowe, takie jak profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji, które oferujemy naszym klientom, usługi dodatkowe związane z umową (portal dla klientów, usługa SMS, bogaty pakiet ubezpieczeń, karta paliwowa) czy profesjonalna obsługa samej umowy po jej podpisaniu.

Nasi klienci mogą dokonać wyboru oferty przygotowanej w oparciu o stałą stopę procentową, korzystać z harmonogramów sezonowych, które pozwalają na dowolny rozkład czynszów leasingowych (raty są wyższe w okresie, gdy przedsiębiorca spodziewa się większych dochodów, a ulegają obniżeniu w czasie, gdy dochodowość przedsiębiorstwa spada). W minionym roku kalendarzowym w departamencie obsługi klienta zakończył się projekt mający na celu usprawnienie procesu posprzedażowej obsługi klienta. Procesy, które mogą nastąpić na etapie życia umowy, takie jak zmiana leasingobiorcy, zakończenie umowy po kasacji, zakończenie umowy po kradzieży, dzięki wprowadzonym zmianom są dziś realizowane znacznie szybciej niż przed wdrożeniem projektu.

Karina Janik

departament kluczowego klienta, Europejski Fundusz Leasingowy