Jak poinformowało PGNiG we wtorek w komunikacie, PGNiG Norway zakupi kolejne 15 proc. udziałów na koncesji PL558 od spółki Nexen Exploration Norge AS. Obszar koncesji jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv oraz graniczy z koncesją PL350, gdzie PGNiG Norway ma 30 proc. udziałów.

PGNiG podkreśla, że obszar objęty koncesją posiada duży potencjał poszukiwawczy z prawdopodobieństwem odkrycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Od kwietnia 2010 roku do października 2011 roku dokonano analizy zdjęć sejsmicznych 3D, a także oszacowano potencjał złóż. Bliskość platformy Skarv może zapewnić rentowny eksport gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych na obszarze koncesji.

Po uzyskaniu zgody ministerstwa udział poszczególnych firm w koncesji będzie wyglądał następująco: E.ON Ruhrgas Norge AS (30 proc. udziałów), Det norske oljeselskap AS (20 proc. udziałów), Petoro AS (20 proc. udziałów) oraz PGNiG Norway (30 proc. udziałów).

PGNiG Norway posiada osiem koncesji poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Największym projektem inwestycyjnym spółki jest zagospodarowanie złoża Skarv. W 2012 r. wydobycie z tego złoża ma wynieść 0,25 mln ton ropy i 0,24 mld m sześc. gazu. Całkowite zasoby na koncesjach obejmujących złoże Skarv, których właścicielem jest PGNiG Norway, wynoszą ok. 70,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy.