Rząd chce ograniczyć łączny deficyt gmin, powiatów i województw do 8 mld zł - informuje "Gazeta Wyborcza".

Wiosną minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział ścięcie samorządom dopuszczalnych limitów zadłużenia. Ci przekonywali, że muszą się zadłużać, bo są największym inwestorem publicznym w kraju.

W maju doszło do porozumienia. Uzgodniono, że resort finansów przygotuje projekt ustawy ograniczającej deficyt samorządów. Projekt powstał i wg niego deficyt sektora samorządowego ma wynosić docelowo 8 mld zł rocznie.

Nie odpowiada to samorządowcom, którzy twierdzą, że inaczej umawiali się z premierem