"Wpłynęły skorygowane wnioski od wszystkich sześciu przedsiębiorstw obrotu. Żądana skala podwyżek po trzecim wezwaniu Prezesa URE do korekty to skala od 4,46 do 5,88 proc." - powiedziała Głośniewska.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Marek Woszczyk w tym tygodniu w rozmowie z PAP powiedział, że jakiegoś wzrostu cen energii elektrycznej od 2012 roku należy się spodziewać, nie chciał jednak określić, jaka może być skala wzrostu taryf.

Regulator trzy razy wzywał sprzedawców energii do obniżenia wnioskowanych podwyżek cen; pierwotnie spółki chciały wzrostu cen rzędu 8-17 proc., później skorygowały oczekiwania do 6,4-10,6 proc.

Spółki obrotu energią chcą, by nowe cenniki energii elektrycznej dla grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych, obowiązywały na cały 2012 rok.