"Strefa euro dużo bardziej niż pozostałe kraje potrzebuje bliskiego uzgadniania polityki gospodarczej i budżetowej. Państwa, które zamierzają przystąpić do unii walutowej, mają dobre powody, by przyłączyć się do tej pogłębionej współpracy i przez to bardziej związać się ze strefą euro" - powiedziała Schwarzer PAP, komentując decyzje zakończonego w piątek szczytu UE w Brukseli.

Jej zdaniem gotowość części krajów spoza eurolandu, w tym Polski, do przyłączenia się do nowego paktu o stabilności finansowej to "bardzo pozytywny sygnał". "Wzmocni to te państwa, które nie pozostawiają wątpliwości co do swojej woli przystąpienia do strefy euro" - oceniła niemiecka ekspert.

"Ale nadal może się zdarzyć, że wskutek kryzysu zadłużenia powstaną problemy i konieczne będą decyzje dotyczące tylko strefy euro. Będą one musiały być rozwiązywane przede wszystkim w gronie 17 państw ze wspólną walutą" - zastrzegła.

W opinii Schwarzer Wielka Brytania zażądała zbyt wysokiej ceny za reformę traktatów UE, bo premier David Cameron chciał, aby UE 27 państw w kwestiach regulacji rynku finansowego podejmowała decyzje tylko na zasadzie jednomyślności, a nie większością.

"To, że Wielka Brytania sama wykluczyła się z pogłębionej współpracy, pokazuje, iż preferencje Londynu w niektórych dziedzinach są zdecydowanie inne niż w pozostałych państwach Unii" - dodała.

Zdaniem Schwarzer bardzo ważne będzie takie sformułowanie nowej międzyrządowej umowy o stabilności finansowej, by "instytucje wspólnotowe mogły w pełni odgrywać swoją rolę i nie zostały zmarginalizowane". Nie należy również tworzyć równoległych instytucji i gremiów, które osłabiłyby rolę Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - oceniła.

"Celem powinno być takie ukształtowanie współpracy państw chcących pogłębienia integracji, by w późniejszym czasie jej ramy można było przenieść na płaszczyznę wspólnotową" - uważa niemiecka ekspert.