Obligacje będą wyemitowane w dwóch transzach: 28 grudnia tego roku i 16 lutego 2012 roku.

Środki pozyskane w ten sposób pozwolą na sfinansowanie m.in. przejęcia Towarowej Giełdy Energii. Po zakończeniu drugiej emisji obie transze zostaną wprowadzone do obrotu na rynek Catalyst. .