W tym roku wyeksportujemy grzyby za prawie 250 mln euro. Polska produkuje 225 tys. ton pieczarek rocznie. To aż jedna czwarta całej produkcji Wspólnoty.
W 2010 roku wyhodowano w naszym kraju 225 tys. ton pieczarek – szacuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Jego zdaniem to o ponad 2 proc. więcej niż w roku poprzednim. Według Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych (SBGU), powołującego się na dane Eurostatu, ubiegłoroczna produkcja pieczarek była jeszcze większa i wyniosła 250 tys. ton. Niezależnie jednak od tego, kto ma rację, nasz kraj stał się największym producentem pieczarek w Unii Europejskiej – na Polskę przypada aż jedna czwarta całej produkcji Wspólnoty. Jednocześnie jesteśmy największym eksporterem pieczarek na unijny rynek. W ubiegłym roku tylko do Niemiec trafiło 35,2 tys. ton naszych grzybów.
Drugie miejsce na liście największych odbiorców polskiej pieczarki zajmuje Rosja, ale Niemcy wyprzedzają ją o zaledwie 1,5 tys. ton. Jednak zdaniem samych eksporterów wschodni rynek jest bardzo niestabilny. Przekonali się o tym w czerwcu, gdy na miesiąc ustał eksport grzybów do Rosji – Moskwa wprowadziła wtedy embargo na import warzyw (zalicza się do nich także pieczarki). Stało się to po wykryciu w Niemczech bakterii E. coli – w wyniku zakażenia nią zmarło w Europie 40 osób.