Dotacje unijne kierowane do przedsiębiorców mają poprawić ich konkurencyjność, umożliwić wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Są one przeznaczone dla podmiotów potrafiących je zaabsorbować, realizując projekt zgodnie z umową o dofinansowanie. Aby mieć jak największą pewność, iż środki trafiają do najlepszych, do ich dystrybucji często wykorzystuje się formułę konkursów, w których tylko najwartościowsze projekty mają szansę uzyskać wsparcie.
W większości przypadków programy operacyjne są tak skonstruowane, że umożliwiają one refundację tylko części poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków. Wydatki podlegające refundacji stanowią tzw. koszty kwalifikowane i tylko one mogą zostać zrefundowane do poziomu określonego w danym programie operacyjnym. Pozostała część kosztów kwalifikowanych nieobjętych dotacją oraz koszty niekwalifikowane tzn. takie, które z założenie nie są refundowane, będą musiały być sfinansowane przez przedsiębiorcę.
Tylko w niewielkiej części programów operacyjnych mających funkcjonować w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2007-2013 będzie możliwość zaliczkowej wypłaty środków.
Z tego względu przedsiębiorcy planujący realizację projektu z dofinansowaniem unijnym muszą mieć zapewnione środki finansowe na ich realizację. Fundusze te mogą być środkami własnymi firmy, przeznaczonymi na realizację projektu. Jeśli jednak fundusze firmy nie są wystarczające, wówczas istnieje konieczność uzyskania zewnętrznego finansowania z banku lub innej akceptowanej w ramach programu operacyjnego instytucji finansowej.
W przypadku ubiegania się o uzyskanie kredytu bankowego przedsiębiorca w większości przypadków musi się wykazać posiadaniem wkładu własnego. Jego poziom jest z reguły ustalany z przedsiębiorcą w momencie analizowania inwestycji i oceny jego zdolności kredytowej. Dla banku wniesienie wkładu własnego stanowi element ograniczający jego ryzyko i jest potwierdzeniem zaangażowania przedsiębiorcy w realizację przedsięwzięcia.
W większości projektów realizowanych z udziałem dofinansowania funduszy unijnych przedsiębiorca będzie musiał dysponować środkami własnymi, które pozwolą na realizację projektu, a następnie na uzyskanie refundacji poniesionych nakładów.
MARIUSZ NOWAK
Fortis Bank Polska
Mariusz Nowak, Fortis Bank Polska / DGP