Sopharma AD to bułgarski producent, eksporter i krajowy dystrybutor produktów farmaceutycznych.

Akcje Sopharmy są notowane na Bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje spółki są częścią indeksów: BG40, SOFIX oraz BGTR.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 132 mln BGN i dzieli się na 132.000.000 akcji. Debiut na GPW nie był poprzedzony ofertą publiczną akcji.

Sopharma zamierza wprowadzać nowe produkty farmaceutyczne

Strategia zakłada dalsze umacnianie pozycji Sopharmy na obecnych rynkach eksportowych - szczególnie w regionie Bałkanów i w Turcji - i wejście na nowe rynki, które charakteryzują się dużym potencjałem wzrostu w celu osiągnięcia silnej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze stabilnymi i geograficznie zdywersyfikowanymi przychodami.

- samodzielnie opracowane przez Sopharmę oraz leki generyczne.

Grupa jest obecna również w Polsce poprzez swoje spółki zależne Sopharma Warsaw i Sopharma Poland.

W 2010 roku przychody Grupy Sopharma wynosiły 600,3 mln BGN, jej EBITDA osiągnęła wartość 72,2 mln BGN, a jej zysk netto dla tego okresu wyniósł 42,5 mln BGN. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 r. Grupa osiągnęła przychody w kwocie 315,7 mln BGN, jej EBITDA miała wartość 34 mln BGN, a jej zysk netto dla tego okresu wyniósł 21,4 mln BGN.