Ogłoszony w czwartek alarmujący raport Banku Grecji podaje, że do 12,9 proc. wzrosła liczba greckich rodzin, które nie mają żadnych dochodów ani z tytułu pracy, ani zasiłku.

Przedstawiony w parlamencie dokument banku emisyjnego Grecji dotyczy pierwszej połowy bieżącego roku i wymienia liczbę pół miliona osób żyjących w rodzinach pozbawionych wszelkich dochodów.

Według raportu, w pierwszej połowie tego roku płace zarówno w greckim sektorze publicznym, jak i prywatnym zmalały o 6,3 proc. W pierwszym półroczu ubiegłego roku spadek był jeszcze większy: wyniósł 9,1 proc.

Bezrobocie objęło 16 proc. Greków w wieku aktywności zawodowej. 21 proc. pracujących to zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin

Połowa zarejestrowanych bezrobotnych nie pracuje już od przeszło roku, podczas gdy zasiłek w wysokości połowy płacy minimum państwo wypłaca przez 9 miesięcy.

Prognozy Baku Grecji mówią o dalszym wzroście bezrobocia oraz inflacji.

Według cytowanego raportu, obroty handlu detalicznego w Grecji spadną w tym roku o 10 proc. Kurczenie się rynku wewnętrznego zapowiada dalsze zamykanie sklepów.