Komisja Europejska skierowała w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw Polsce za nieprzedstawienie strategii ochrony morza. KE zwróciła się o nałożenie kary - blisko 60 tys. euro za dzień zwłoki, liczone od dnia wyroku.

Polska nie przedstawiła KE strategii ochrony morza, która "powinna być dostępna od 15 lipca 2010 roku" - wskazała w czwartek KE. Takiej strategii wymaga unijna dyrektywa.

Komisja zawnioskowała o karę dla Polski w wysokości 59,8 tys. euro za dzień (KE sprostowała podaną wcześniej przez siebie informację o wysokości kary - PAP) począwszy od dnia wydania przez Trybunał UE orzeczenia (o ile do tego czasu Polska nie dostosuje się do unijnych przepisów) do zakończenia wdrożenia przepisów.

Dyrektywa o strategii morskiej ma zapewnić Europie zdrowe środowisko wód morskich do 2020 r. Zobowiązuje ona kraje UE do wdrożenia strategii zawierającej m.in. programy monitorowania jakości wód. Programy należy opracować do 2015 r., aby osiągnąć dobry stan środowiska do 2020 r.

Komisja wysyła też w czwartek Polsce tzw. uzasadnioną opinię ws. nieodpowiednich programów działań dot. obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami. Chodzi o ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami używanymi w nawozach. Komisja uważa, że "Polska nie wskazała jeszcze wszystkich obszarów podatnych na zanieczyszczenie azotanami. Jeśli Polska nie uczyni tego w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE" - ostrzega KE.

Strona polska traktuje wniosek Komisji z pełną powagą, jednak uważa, że kary prawdopodobnie nie zostaną nałożone, jeżeli do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Polska wdroży brakujące przepisy unijne - poinformował PAP rzecznik polskiej prezydencji w Radzie UE Konrad Niklewicz.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (2008/56/WE) zostanie wdrożona do polskiego prawa za pomocą zmian w ustawie Prawo wodne - wskazał.

"Komitet Rady Ministrów zajął się tym tematem w kwietniu 2011 r. Konsultacje projektu trwające od tamtego czasu dotyczą m.in. kwestii finansowania kosztów wdrożenia dyrektywy. Ministerstwo Środowiska w najbliższych dniach przedstawi nowy projekt zmian w ustawie Prawo wodne. W 2012 r. projekt zmian w ustawie Prawo wodne powinien trafić pod obrady parlamentu" - podał Niklewicz.