Powstanie nowy zespół doradczy przy premierze. Szef rządu chce przeorganizować instytucje, które dotąd mu doradzały w sprawach gospodarczych i społecznych oraz opiniowały projekty pod względem prawnym.

Zespołem pokieruje najprawdopodobniej Jan Krzysztof Bielecki, dotychczasowy szef Rady Gospodarczej - informuje "Rzeczpospolita". W nowej instytucji oprócz niektórych członków 12-osobowej Rady znalazłaby się część zespołu doradców Michała Boniego oraz prawnicy z centrum legislacyjnego, którzy dotąd opiniowali projekty trafiające pod obrady rządu.

Prof. Witold Orłowski mówi, że chwilowo Rada działa tak jak wcześniej. "Jest jednak koncepcja, aby zmienić jej profil. Nowa instytucja miałaby się zająć poważniejszymi sprawami" - stwierdza członek Rady. Jak dodaje, przed rządem reformy strukturalne czy naprawa finansów publicznych i nowy zespół współpracowałby przy tych projektach.

Dotychczasowe zespoły doradcze działały na zasadzie non profit. Członkowie nowej rady - podobnie jak centrum legislacyjne rządu - mogliby liczyć na wynagrodzenia. W budżecie na 2012 r. zapisano na ten cel 24,9 mln zł.