Taką informacje podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Od marca br. wskaźnik powoli, lecz systematycznie pogarsza się. W tym miesiącu na jego spadek decydujący wpływ miała wysoka inflacja uszczuplająca finansowe zasoby gospodarstw domowych. Drugim ważnym czynnikiem był spadek liczby zatrudnionych.

Wynagrodzenia, po wyeliminowaniu czynników sezonowych, w dalszym ciągu rosną szybciej od inflacji, co nieco łagodzi skalę załamania wskaźnika" - napisano.