Narodowy Bank Polski stał się uczestnikiem Nowych Porozumień Pożyczkowych - New Arrangements to Borrow, co stanowi realizację zobowiązań Polski do udziału w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW - poinformowało w komunikacie biuro prasowe NBP.

"15 listopada 2011 r. Narodowy Bank Polski stał się uczestnikiem Nowych Porozumień Pożyczkowych - New Arrangements to Borrow (NAB), do których mogą przystępować państwa członkowskie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) lub banki centralne tych państw. Jako uczestnik NAB, NBP pozostaje w gotowości do wypłacenia MFW oprocentowanej pożyczki, do kwoty odpowiadającej 2,53 mld SDR (3,95 mld USD, wg kursu na dzień 17 listopada 2011 r.). Przekazanie przez NBP środków nastąpi w przypadku, gdy MFW uzna za niezbędne zwrócenie się do uczestników NAB z wnioskiem o zwiększenie jego zasobów" - napisano w komunikacie NBP.

"Przystąpienie Narodowego Banku Polski do Porozumień NAB stanowi realizację zobowiązań Polski do udziału w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW, podjętych na szczeblu Unii Europejskiej (decyzje Rady Europejskiej z marca i czerwca 2009 r.). Środki udostępnione MFW w ramach NAB zaliczają się do płynnych rezerw walutowych NBP" - dodano.

W komunikacie zaznaczono, że New Arrangements to Borrow jest formułą dodatkowego finansowania działalności MFW przez państwa członkowskie, poprzez udzielanie Funduszowi oprocentowanych pożyczek, podlegających zwrotowi w okresie wynikającym z decyzji o ustanowieniu NAB i o uruchomieniu środków.

"Pożyczki udostępniane na rzecz MFW w ramach NAB dają możliwość w przyszłości uzupełnienia zasobów finansowych MFW na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na programy pomocowe wywołanego globalnym kryzysem finansowym. Możliwość korzystania z finansowania w ramach NAB pozwoli MFW na bardziej skuteczne reagowanie na kryzysy finansowe, poprzez szybką mobilizację znacznych środków finansowych" - napisano w komunikacie.

"Obecnie w porozumieniu NAB uczestniczy 36 podmiotów (państwa członkowskie MFW lub instytucje z tych państw), a łączna kwota środków dostępnych w tej formule wynosi ponad 360 mld SDR (ponad 562 mld USD, wg kursu na dzień 17 listopada 2011 r.)" - dodano.