Angela Merkel chce szybko wprowadzić nowelizację Lizbony. Reforma traktatu lizbońskiego ma być przyjęta do końca 2012 r. Takie plany ujawnił Reuters, powołując się na źródła zbliżone do władz w Berlinie.
Po ostatnim szczycie Rady Europejskiej ogłoszono, że do końca tego roku Herman Van Rompuy ma przedstawić propozycję reformy, a ratyfikowana powinna ona zostać do połowy 2013 r. Dzisiaj nad trybem jej wprowadzania będzie debatował Parlament Europejski. Propozycje innych zmian, niewymagających nowelizacji Lizbony, mają zostać zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu.
Agencje ujawniają też kolejne propozycje przebudowy Unii Europejskiej: Niemcy forsują ją na własny obraz. Zamierzają wzmocnić władzę sądowniczą. Trybunał Europejski mógłby zyskać uprawnienia do uznania za nieważny budżetu narodowego na wniosek innego członka UE. Niemcy chą też poszerzyć obecne uprawnienia KE do nadzorowania budżetów o kraje niewchodzące w skład strefy euro, by w ten sposób zdemotywować państwa, które chciałyby zrezygnować ze wspólnej waluty i powrócić do pieniądza narodowego.