Choć „Puls Biznesu” i „Parkiet” napisały, że KOV – za 800 mln zł – został współwłaścicielem koncesji OML 42, to w rzeczywistości nie doszło do zakupu. Spółka należąca do Jana Kulczyka zaprzeczyła wczorajszym doniesieniom mediów, jakoby Neconde porozumiało się ze sprzedającymi – koncernami Shell, Total i należącą do włoskiego Eni spółką Nigeria Agip Oil.

– Neconde Energy Ltd nadal prowadzi negocjacje w sprawie finalizacji transakcji nabycia aktywów naftowo-gazowych w Nigerii – poinformowała „DGP” Monika Najdrowska z KOV. Odmówiła jednak jakichkolwiek komentarzy na temat szczegółów rozmów oraz ewentualnego terminu ich zakończenia. – O istotnych zmianach w tej sprawie niezwłocznie poinformujemy rynek – zapewniła.

KOV na początku maja poinformował o przystąpieniu jako udziałowiec do konsorcjum Neconde. Zgodnie z pierwotnym planem miało ono do końca października przejąć 45 proc. udziałów w lądowej koncesji wydobywczej Oil Mining Licence 42 (pozostałe 55 proc. należy do kontrolowanego przez lokalne władze koncernu Nigerian National Petroleum Corp.). Później konsorcjum zdecydowało, że finalizacja transakcji nastąpi 14 listopada. Teraz strony nie podały, o ile tym razem przedłużone zostaną negocjacje.

OML 42 to duża licencja obejmująca odkryte już wcześniej i eksploatowane do 2005 r. pola roponośne w delcie Nigru. Ich rezerwy, potwierdzone i prawdopodobne, szacuje się na 1,8 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Dodatkowy niepotwierdzony potencjał złoża eksperci oceniają na 1,4 mld baryłek. Koncesja obejmuje również wydobycie gazu ziemnego. Tego surowca w złożu może być 56,6 mld m sześc.

KOV ma 20-proc. udział w konsorcjum Neconde, co w efekcie da spółce pośrednio 9 proc. udziału w licencji OML 42 oraz prawo do powołania dyrektora generalnego i finansowego Neconde. W skład konsorcjum wchodzą również nigeryjskie spółki Nestoil, Aries i VP Global. Operatorem koncesji zostanie NNPC. Według nigeryjskiego koncernu wydobycie ropy z koncesji powinno sięgnąć 250 tys. baryłek dziennie w 2015 r.