"Nie było szans na utrzymanie niższej inflacji, na poziomie z września. Na koniec roku wyniesie ona 4-4,1 proc.

W październiku, w skali miesięcznej, wzrost cen był jednym z najwyższych od połowy 2009 roku. Największy wpływ na wzrost inflacji miała sezonowo drożejąca żywność oraz wyższe ceny paliw. Po przejściowym zamrożeniu cen paliw we wrześniu teraz obserwujemy ich przyspieszony wzrost.

Nie ma specjalnej nadziei, że przed dalszym wzrostem cen paliw może uchronić nas ewentualne wzmocnienie złotego w stosunku do dolara. Tym bardziej, że rząd zapowiedział już podniesienie od 1 stycznia 2012 roku stawki akcyzy na paliwa dieslowskie. To dodatkowe argumenty dla Rady Polityki Pieniężnej za utrzymaniem do końca 2011 r. stóp procentowych na obecnym poziomie."