"Na dzisiaj możemy przeznaczyć na inwestycje ok. 18 mld zł. Mamy 3 mld zł ze sprzedaży Polkomtela, a ponadto możemy uruchomić finansowanie na 15 mld zł" - powiedział Ostrowski na prezentacji wyników kwartalnych.

Dodał, że przy generowanej EBITDA na poziomie 7,5-8,0 mld zł rocznie, po odjęciu dywidendy i podatków, spółka może przeznaczać na inwestycje dalsze 5,5-6,0 mld zł rocznie.

Prezes firmy Tomasz Zadroga podkreślił, że w miarę rozwoju firmy, EBITDA i zdolność do inwestycji, będą się jeszcze zwiększać.

"Na dzisiaj nie przewidujemy zwiększenia zadłużenia powyżej wskaźnika 2,5x dług netto/EBITDA" - dodał Ostrowski. 

W planach inwestycyjnych: kupno Energi, budowa bloków w Opolu, budowa farm wiatrowych

W czasie prezentacji przedstawiciele spółki poinformowali, że najważniejsze cele inwestycyjne w najbliższym okresie to kupno Energi za 7 mld zł, budowa bloków w Opolu za ponad 9 mld zł, budowa lądowych farm wiatrowych w Polsce i bloków gazowych. W tym segmencie firma ma kilka projektów, głównie elektrociepłowniczych, które są opłacalne przy obecnej cenie gazu.

Akwizycje za granicą

"Analizujemy kilkanaście projektów akwizycyjnych za granicą. Być może w 2012 roku sfinalizujemy coś" – uzupełnił Zadroga. Ze słów przedstawicieli firmy wynika, że może to być np. kupno morskiej farmy wiatrowej. W okresie 3 kwartałów capex PGE wyniósł ok. 2,6 mld zł. Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 3057,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2246,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 20860,95 mln zł wobec 14972,85 mln zł.