Prawie 1,6 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na towarzystwo ubezpieczeniowe HDI-Gerling Życie. Urząd uznał, że firma niezgodnie z prawem pobierała od swoich klientów wyższe niż ustalone w umowie opłaty. Firma odwołała się do sądu.

Chodzi o jeden z produktów oferowanych przez HDI-Gerling Życie: ubezpieczenie na życie z funduszem "Multiaspekt", które łączy ze sobą funkcję ochronną ubezpieczenia oraz gromadzenia kapitału.

Wątpliwości UOKiK wzbudziło pobieranie od ubezpieczonych opłat wyższych niż wynikało z umowy. Okazało się, że ubezpieczyciel określił w umowie maksymalną wysokość opłat pobieranych przez pierwsze trzy lata obowiązywania polisy - nie wyżej niż 2,5 proc. sumy zadeklarowanych składek. W praktyce spółka - oprócz ustalonej kwoty - dodatkowo obciążała konsumentów w każdym roku obowiązywania kontraktu opłatą w wysokości 4 proc. wartości należnych składek.

Według UOKiK ubezpieczyciel, naliczając wyższe niż ustalone w umowie opłaty, naruszył zasadę dotrzymywania umów. Konsekwencją działania towarzystwa było m.in. zmniejszenie składki lokowanej w fundusze kapitałowe, co miało bezpośredni wpływ na zysk w kolejnych latach obowiązywania polisy. Praktyka ubezpieczyciela trwała od listopada 2004 roku.

Prezes Urzędu uznała działanie Towarzystwa Ubezpieczeń HDI-Gerling Życie za niezgodne z prawem i nakazała zaniechania stosowania niedozwolonej praktyki. Na spółkę została nałożona kara w wysokości 1 mln 596 tys. 348 zł oraz obowiązek publikacji sentencji decyzji na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w jednym z ogólnopolskich dzienników.

Decyzja nie jest ostateczna; przedsiębiorca skorzystał z możliwości odwołania się do sądu - podał UOKiK.