"Generalnie rzecz biorąc, tzw. sentyment do rynków uważanych za bardziej ryzykowne, a takim jest Polska, słabnie. W związku z tym sytuacja na rynku też się pogarsza, ale jak na razie trudno nam powiedzieć, żeby coś takiego nastąpiło. Mam wrażenie, że rynek (...) oczekuje na expose premiera, które ma za jakiś czas zostać wygłoszone - na program polityki gospodarczej nowego-starego rządu. Myślę, że to jest ważniejsze dla rynku długu" - powiedział Belka podczas środowej konferencji w NBP.

Jego zdaniem gdyby reakcja komentatorów i analityków na program gospodarczy nowego rządu była pozytywna, to mogłoby się okazać, że Polska stałaby się jeszcze bardziej atrakcyjnym niż dotychczas miejscem do inwestowania.

Premier Donald Tusk ma wygłosić expose 18 listopada

Belka pytany m.in., czy NBP wspólnie z resortem finansów zamierza podjąć działania, które uchroniłyby nas przed negatywnymi skutkami problemów Włoch, odpowiedział: "Trudno mówić o jakichkolwiek działaniach polskiego rządu czy NBP dotyczących bezpośrednio Włoch". Wskazał, że Włochy to olbrzymi kraj, olbrzymia gospodarka i olbrzymie potrzeby pożyczkowe. W tym przypadku nie można zastosować mechanizmu podobnego jak w Grecji, Portugalii czy Irlandii.

W jego opinii bezpośrednim efektem zaburzeń wokół długu włoskiego jest pewne osłabienie złotego, które widać było w środę. Zaznaczył, że złoty zareagował jednak bardzo umiarkowanie na tę sytuację i straty odrobił.

"Nie mogę się powstrzymać od takiej uwagi, że możliwość obecności NBP na rynku powściąga pewne gorące głowy działające na rynku walutowym. Natomiast trudno prorokować, jaki może być wpływ sytuacji wokół Włoch na rynek polskiego długu" - mówił prezes NBP.

W środę oprocentowanie włoskich obligacji 10-letnich sięgnęło rekordowych 7,44 proc., choć jeszcze we wtorek było znacznie poniżej 7 proc. Analitycy obawiają się, że taki poziom może oznaczać, że Włochy nie będą w stanie spłacać swoich długów. Na informację o wysokiej rentowności włoskich papierów rynki finansowe zareagowały spadkami.