Inflacja w 2012 roku z 50 proc. prawdopodobieństwem - przy założeniu, że stopy procentowe nie ulegną zmianie - znajdzie się w przedziale 2,5-3,9 proc., a dynamika wzrostu PKB w przedziale 2,0-4,1 proc. - wynika z listopadowej projekcji NBP.

"Zgodnie z listopadową projekcją - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-4,2 proc. w 2011 r. (wobec 3,7-4,4 proc. w projekcji lipcowej), 2,5-3,9 proc. w 2012 r. (wobec 2,1-3,4 proc.) oraz 2,2-3,7 proc. w 2013 r. (wobec 1,8-3,4 proc.)" - napisano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,7-4,3 proc. w 2011 r. (wobec 3,0-4,9 proc. w lipcowej projekcji), 2,0-4,1 proc. w 2012 r. (wobec 1,9-4,5 proc.) oraz 1,5-4,0 proc. w 2013 r. (wobec 1,5-4,3 proc.)" - dodano.