KE zaproponowała zmiany w przepisach, które mają zmniejszyć obciążenia biurokratyczne głównie małych i średnich firm m.in. przez uproszczenie sprawozdań finansowych. KE chce też zmusić firmy wydobywcze do ujawniania płatności na rzecz poszczególnych rządów.

Komisja Europejska zaprezentowała we wtorek pakiet propozycji nowych przepisów lub zmian dotychczasowych, który ma z jednej strony pobudzić przedsiębiorczość i ułatwić życie firmom w UE, a z drugiej - zwiększyć odpowiedzialność unijnego biznesu. Jest to też element wzmocnienia wewnętrznego rynku UE; propozycje KE będą musiały uzyskać poparcie krajów UE i Parlamentu Europejskiego.

"Ten pakiet ma służyć zarówno firmom, jak i europejskiemu społeczeństwu: zredukować biurokratyczne obciążenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawić warunki dla gospodarki społecznej" - powiedział we wtorek komisarz UE ds. przemysłu Antonio Tajani.

KE chce zwiększyć przejrzystość raportowania finansowego firm wydobywających ropę, gaz i węgiel, a także tych zajmujących się wycinką lasów. Komisja proponuje, by prezentowały one informacje takie jak płacone podatki i inne świadczenia na rzecz państwa, np. koncesje, w podziale na poszczególne kraje, w których dokonują takich transferów, a nie globalnie, jak dotychczas.

"Chcemy, by duże międzynarodowe firmy, zwłaszcza te wydobywcze i z sektora leśnictwa, były bardziej otwarte w kwestii - za co i ile płacą rządom na całym świecie" - zaznaczył komisarz.

Ponadto KE proponuje, by inwestorzy raportowali nabywanie wszystkich instrumentów finansowych, które służą przejmowaniu kontroli nad spółkami giełdowymi, a nie tylko nabywanie akcji. Nowy sposób raportowania miałby być wprowadzony w życie poprzez zmiany dyrektyw o transparentności oraz o księgowości.

Firmy notowane na giełdzie nie będą dłużej musiały publikować kwartalnych informacji finansowych

Z kolei, aby zmniejszyć obciążenia biurokratyczne unijnych małych i średnich firm, Bruksela proponuje uproszczenie sprawozdań finansowych oraz poprawę ich przejrzystości dla banków i udziałowców takich firm. Chodzi o to, by łatwiej i szybciej można się było zorientować w ich kondycji finansowej na podstawie sprawozdań. "Potencjalne oszczędności dla małych i średnich firm z tego tytułu są szacowane na 1,7 mld euro rocznie" - podkreśla KE.

Ponadto, zgodnie z proponowaną przez KE poprawką do dyrektywy o transparentności, firmy notowane na giełdzie nie będą dłużej musiały publikować kwartalnych informacji finansowych, co przyczyni się do dalszych oszczędności.

KE poddała też we wtorek pod konsultacje pakiet pomysłów pobudzenia działalności firm społecznych (z ang. social businesses) m.in. poprzez zwiększanie ich dostępu do unijnych funduszy. Działalność takich firm skupia się na obranych celach społecznych, a nie tylko na zysku. Obecnie stanowią one 10 proc. europejskiego biznesu i zatrudniają ponad 11 mln pracowników. Zdaniem KE, ich działalność i realizacja celów społecznych, np. ochrony klimatu, nabiera wagi w czasie kryzysu.

"Biznes społeczny stanowi niewykorzystany potencjał rynku wewnętrznego, tymczasem jest to przykład odpowiedzialnego biznesu, który przyczynia się do wzrostu i tworzy miejsca pracy" - powiedział Tajani.