Równocześnie spółka poinformowała, że ustaliła warunki porozumienia zgodnie z którym z praw do gry zrezygnuje Atari.

"Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę na rzecz WBHE licencji wyłącznej na korzystanie z gry "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów" w wersji na komputery PC oraz konsole do gier, w zakresie koniecznym do zapewnienia jej wydania i dystrybucji przez WBHE na obszarze obejmującym Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk oraz ich terytoria zależne/stowarzyszone, w tym określenie zobowiązań stron w związku z udzieloną licencją, podstawowych warunków i zasad prowadzenia dystrybucji gry oraz określenie zobowiązań WBHE w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej" - czytamy w raporcie.

Umowa na 3 lata

W ramach udzielonej licencji, WBHE nabyła prawa do produkcji, wydania, dystrybucji i sprzedaży wersji pudełkowej w Ameryce Północnej oraz wersji cyfrowej gry w uzgodnionych kanałach dystrybucyjnych na okres 3 (trzech) lat poczynając od momentu rozpoczęcia dystrybucji przez WBHE. "Wynagrodzenie spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów WBHE pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne i koszty związane z dystrybucja i promocją gry" - czytamy dalej.

CD projekt poinformował też, że doszedł do porozumienia z firmą Atari, która była poprzednim amerykanskim dystrybutorem 'Wiedźmina'. Porozumienie obejmuje opłaty jakie CD Projekt zapłaci na rzecz Atari za zrzeczenie się praw. Ich wartości nie podano. Ostatecznie licencja dystrybucyjna dla Atari wygaśnie z końcem tego roku. "Atari nie przysługuje żadne prawa w ramach umowy do produkcji gry 'Wiedźmin 2: Zabójcy Królów' a jedynie możliwość wyprzedania zapasów magazynowych już wyprodukowanych egzemplarzy oraz prowadzenia cyfrowej dystrybucji nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2012 roku" - podano także.

Gry z serii "Wiedźmin" są oparte o bestsellerową serię opowiadań i powieści Andrzeja Sapkowskiego. Grupa CD Projekt Red (dawniej Optimus) miała miała 20,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 80,30 mln zł wobec 14,05 mln zł rok wcześniej.