Do sadu federalnego w Los Angeles wpłynęły pozwy dwóch artystów i dwóch fundacji działających na rzecz twórców zarzucające organizatorom aukcji naruszenie ustawy California’s Resale Royalties Act, która zobowiązuje do wypłacania artystom 5 proc. kwoty uzyskanej za sprzedaż ich dzieł sztuki – relacjonuje agencja Bloomberg

Domy aukcyjne nie ujawniły, czy sprzedający jest mieszkańcem Kalifornii bądź sprzedaż poza aukcją miała miejsce w Kalifornii, co upoważnia artystę lub fundację do otrzymania tantiemy. Z pozwów wynika, że powodowie chcą występować także w imieniu innych artystów w procesie zbiorowym, nie określono jednak kwoty ewentualnego odszkodowania.

Przedstawicielka Christie’s oświadczyła, że jej firma traktuje zarzuty bardzo poważne i zamierza na nie odpowiedzieć podczas procesu. Natomiast rzecznika Sotheby’s stwierdziła, że roszczenia są „bezpodstawne” i firma będzie bronić swego stanowiska w sądzie.

Odrębny pozew z identycznymi roszczeniami artyści skierowali przeciwko EBay, największemu na świecie serwisowi aukcji internetowych.