Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez BRE Bank kontroli nad spółkami: Call Center Poland, ContactPoint i Communication One Consulting - poinformował w środę Urząd.

Według informacji UOKiK, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego uznano, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

W wyniku koncentracji BRE Bank przejmie m.in. wszystkie akcje i udziały spółek Call Center Poland, ContactPoint oraz Communication One Consulting jako rozliczenie wierzytelności z tytułu kredytów i obligacji.

Jak poinformował Urząd, BRE Bank oprócz świadczenia usług bankowych jest udziałowcem spółki prowadzącej centrum telefoniczne, które zajmuje się telemarketingiem. Call Center Poland, ContactPoint i Communication One Consulting z Warszawy m.in. prowadzą centra telefoniczne oraz wykonują badania marketingowe i opinii publicznej.

Zgodnie z prawem transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.