BNP Paribas to trzeci polski bank, któremu Europejski Fundusz Inwestycyjny poręcza pożyczki dla firm. Wprowadził takie kredyty do oferty na początku października.
– Poręcznie EFI obejmie portfel kredytów nieodnawialnych, które zostaną udzielone małym i średnim przedsiębiorstwom w ciągu najbliższych 24 miesięcy – mówi Teresa Matoga, dyrektor pionu klientów MSP i mikro w BNP Paribas. Bank zamierza dzięki poręczeniom z EFI udzielić kredytów o wartości 1,2 mld zł.
Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt z poręczeniem z EFI muszą przejść przez standardowe procedury, podobnie jak przy innych pożyczkach. Dodatkową zaletą pożyczek z gwarancjami EBI jest to, że wymagane jest przy nich minimum 10 proc. wkładu własnego. Bank finansuje firmy, które działają na rynku od co najmniej 12 miesięcy.
Dla przedsiębiorców kredyt z poręczeniem EFI to szansa na tańsze finansowanie inwestycji. Banki z kolei, dzięki współpracy z funduszem, zabezpieczają się przed stratami poniesionymi na skutek niewypłacalności klientów. W razie problemów z obsługą zadłużenia fundusz spłaca część rat.
BNP Paribas jest trzecią instytucją finansową na polskim rynku, która oferuje pożyczki z tego typu poręczeniem. Jako pierwszy do swojej oferty wprowadził je Pekao. BNP Paribas realizuje dwa rodzaje projektów.
Jeden adresowany jest do przedsiębiorców, którzy działają już na rynku i potrzebują kredytu na sfinansowanie nowych inwestycji. Miesięcznie bank udziela blisko stu tego typu pożyczek, a ich łączna wartość na koniec pierwszego półrocza wyniosła 195 mln zł.
Druga linia adresowana jest z kolei do osób, które stawiają pierwsze kroki w biznesie i potrzebują dofinansowania na start. Mogą się one ubiegać o maksymalnie 20 tys. zł. Kolejnym bankiem, który udziela pożyczek we współpracy z EFI, jest FM Bank.