Spółka medyczna Voxel S.A. Wchodzi na giełdę. We wtorek, 11 października, zadebiutuje na NewConnect. Na rynek wprowadzonych zostanie 6 732 500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Z lipcowej emisji 1 miliona akcji serii J spółka pozyskała od inwestorów prywatnych blisko 19 milionów złotych, które zamierza przeznaczyć m.in. na dalszą realizację inwestycji związanej z uruchomieniem w Krakowie nowoczesnego ośrodka obrazowej diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej PET-CT-MR.

W przyszłym roku spółka planuje wejście na duży parkiet.

Krakowskie centrum diagnostyczne będzie pierwszym w kraju prywatnym ośrodkiem wyposażonym w cyklotron do wytwarzania radiofarmaceutyków.
We współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej Voxel prowadzi także zaawansowane badania nad nowymi obiecującymi radiofarmaceutykami.
Voxel będzie także rozwijać sieć centrów diagnostycznych.

W 2010 r. Grupa Kapitałowa Voxel (Voxel, CDO i Alteris) osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 61 467 tys. PLN, przy czym przychody Spółek Alteris i CDO stanowiły 40% tej kwoty.

Na strukturę przychodów złożyły się w ponad 50% usługi diagnostyczne, w 5% - usługi teleradiologiczne, a w 15% - outsourcing usług medycznych. Jednocześnie blisko 40% przychodów ze sprzedaży pochodziło z bezpośredniej realizacji kontraktów z NFZ, który pozostaje największym klientem Spółki.

Prognoza finansowa na rok 2011 przewiduje przychody Grupy na poziomie 106 mln PLN.

W skład Grupa Kapitałowa Voxel - poza Voxel S.A. wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. oraz Alteris Sp. z o.o.