Powołanie Rady Ryzyka Systemowego i wzmocnienie Komitetu Stabilności Finansowej to bardzo dobre rozwiązania, sprzyjające m.in. szybszemu przekazywaniu informacji i podejmowaniu decyzji - uważa szef zespołu doradców strategicznych premiera minister Michał Boni.

"To bardzo dobre rozwiązania, one de facto mogą sprzyjać lepszemu monitoringowi, szybszemu przekazywaniu informacji, ale także szybszej analizie i podejmowaniu decyzji, wtedy kiedy będzie to potrzebne" - powiedział Boni dziennikarzom w Sejmie.

Jego zdaniem istotne może być zwiększenie rangi KSF, a także - na ewentualność różnych zdarzeń - mocniejsza koncentracja i koordynacja działań związanych ze stabilnością społeczną.

Minister odniósł się też do planu utworzenia Centrum Zarządzania Strategicznego. Wskazał, że jego zdaniem należy wzmocnić funkcje strategiczne.

"Rozważaliśmy to, że trzeba wzmocnić funkcje strategiczne, tym bardziej, że na ukończeniu jest dziewięć zintegrowanych strategii, nowa wersja strategii długookresowej Polska 2020-30, strategia do roku 2020. Wszystkie te dokumenty będą stanowiły bardzo dobry punkt wyjścia do programów operacyjnych po pieniądze unijne. Ta machina strategiczna jest przygotowana i może warto będzie jeszcze dokonać pewnej integracji wysiłków" - powiedział.

Dodał, że w czwartek polska prezydencja prezentowała w Brukseli raport o źródłach wzrostu gospodarki europejskiej. "Wśród ekspertów różnych instytucji panowało jasne przekonanie, że trzeba bardzo pilnie rozwiązywać wszystkie bieżące problemy, ale równocześnie budować przesłanki do rozwiązywania problemów długoterminowych, czyli okazywać, gdzie są rezerwy we wzroście Europy. To jest właśnie przykład myślenia strategicznego" - wskazał.

Premier Donald Tusk zapowiedział w tym tygodniu, że chce podnieść rangę Komitetu Stabilności Finansowej, tak aby działał on permanentnie i pod przewodnictwem szefa rządu oraz zamierza powołać Radę Ryzyka Systemowego pod kierownictwem NBP. "Będzie to odpowiednik Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Będzie ona oceniała ryzyka finansowe średnio i długoterminowe" - powiedział premier.

Poinformował też, że dotychczas współpracujące zespoły, takie jak Zespół Doradców Strategicznych, Rada Gospodarcza i zespół ds. programowania prac rządu, utworzą Centrum Planowania Strategicznego. Tusk dodał, że liczy, iż Centrum pokieruje były premier Jan Krzysztof Bielecki.