Nawet w okresie globalnego spowolnienia gospodarczego Polska zachowała pozycję lidera pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Według UNCTAD, poprawiła swoją pozycję wśród największych krajów UE: z 11 miejsca w 2007 r. awansowała na 8 w 2010 r – podaje serwis Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Pod względem struktury napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, BIZ, w okresie 2007-2010, tylko w 2008 r. reinwestowane zyski były ujemne. W wyniku światowego kryzysu gospodarczego firmy zagraniczne nie reinwestowały zysków w swoje przedsiębiorstwa w Polsce lecz przeznaczały je na ratowanie firm-matek operujących na rynkach dużo bardziej dotkniętych przez kryzys niż Polska.

Od 2009 r Polska powróciła do łask inwestorów

W 2009 r. sytuacja powróciła do stanu sprzed zawirowań gospodarczych - reinwestowane zyski stanowiły 42 proc. całego napływu (40 proc. w 2007). Ostatnio NBP ponownie wskazał na trend transferowania wypracowanego przez inwestorów zysku za granicę.

2011 - więcej inwestycji niż przed rokiem

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. agencja zamknęła już 45 inwestycji wartych ponad 1 mld euro, które stworzą blisko 9 tysięcy nowych miejsc pracy. Wartość nowych projektów już przekracza wynik osiągnięty w całym 2010 r. W ciągu ostatnich 3 lat 131 przedsiębiorców zagranicznych obsługiwanych przez PAIiIZ zdecydowało się na inwestycje warte łącznie 2,6 mld euro i zatrudnienie ponad 28 tysięcy osób.

Dominują Amerykanie i usługi
Wśród inwestorów dominowali Amerykanie, Szwedzi i Francuzi. Najpopularniejszym był sektor nowoczesnych usług i B+R, motoryzacyjny oraz maszynowy. 24,5 proc. wartości inwestycji zamkniętych przez PAIiIZ trafiło do województwa dolnośląskiego, 14,5 proc. na Mazowsze, a 10 proc. do województwa wielkopolskiego. Ponad jedna trzecia wszystkich inwestorów ulokowała się w specjalnych strefach ekonomicznych.

Udział PAIiIZ w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce w latach 2009-2011 wyniósł 14 proc. Z usług agencji skorzystały m.in. takie firmy, jak Cargotec, Ikea, Pilkington, Goodrich, MTU, Indesit, 3M, Cadbury, ABN Amro, Nordea, HP czy Geoban.

Obecnie agencja prowadzi 150 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 5,9 mld euro i deklarowanej liczbie miejsc pracy przekraczającej 45 800. Dominują inwestorzy z USA, Wielkiej Brytanii i Chin oraz sektor BPO, motoryzacyjny i maszynowy.

UNCTAD przewiduje, że przepływy BIZ na świecie powrócą do poziomu sprzed kryzysu w 2011r. Tymczasem inwestorzy szukają lokalizacji obarczonych najmniejszym ryzykiem. W czołówce takich krajów znajduje się Polska, która w najnowszym raporcie UNCTAD zajęła 6. miejsce na świecie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej – podkreśla PAIiIZ.