"Komisja nie ma zamiaru przesuwać terminu, od którego zakaz będzie obowiązywać" - powiedział Dalli. Dodał, że stosowne inwestycje i konkretne działania, by wprowadzić tę ustawę w życie zostały poczynione i nie można już zawieść zaufania konsumentów.

Producenci, którzy będą mieli duże zapasy jaj po 1 stycznia, będą mogli je jeszcze sprzedać, ale nie w handlu detalicznym, tylko przetwórniom przemysłowym we własnym kraju.

Komisja przewiduje, że Polska, Francja, Portugalia i Belgia nie zastosują się w terminie do nowego zarządzenia

Chów bateryjny zwany też klatkowym został uznany przez obrońców praw zwierząt za wyjątkowo niehumanitarny. Kury trzymane są stale w ciasnych betonowych klatkach, zazwyczaj po pięć w jednej, i całkowicie pozbawione ruchu.

UE zdecydowała o wprowadzeniu zakazu takiej hodowli w 1999 roku, ale dane Komisji Europejskiej z kwietnia 2011 roku wykazały, że około 144 mln kur - więcej niż jedna trzecia populacji kur w UE - jest wciąż trzymana w kurnikach bateryjnych.