Polska sprzedała Bankowi Światowemu uprawnienia do emisji CO2 wynikające z protokołu z Kioto. Resort środowiska, który poinformował o podpisaniu umów w tej sprawie, nie podał ilości sprzedanych uprawnień, ani kwoty transakcji.

Bank Światowy zawarł umowy z Polską na rzecz Spanish Carbon Fund i Carbon Fund for Europe. Resort podał jedynie, że łączna wartość zawartych do tej pory przez Polskę siedmiu transakcji sprzedaży naszych nadwyżek emisji CO2 to ok. 130 mln euro.

"Ilość sprzedanych jednostek i wartość umów to informacje niejawne ze względu na biznesowy charakter negocjacji - żaden handlujący kraj ich nie ujawnia. Łączna wartość wszystkich zawartych przez Polskę umów sprzedaży to ok. 130 mln euro" - napisała w komunikacie rzeczniczka MŚ Magda Sikorska.

Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień trafią na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie je można przeznaczyć na ochronę klimatu, projekty dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. termomodernizację budynków publicznych. Z NFOŚiGW można uzyskać 30 proc. dotację i preferencyjną pożyczkę do 60 proc. kosztów.

Polska zawarła do tej pory pięć umów sprzedaży uprawnień do emisj

Od listopada 2009 roku Polska zawarła do tej pory pięć umów sprzedaży uprawnień do emisji - dwie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym na rzecz Hiszpanii i Irlandii, dwie z prywatnymi firmami japońskimi, jedną z japońską organizacją rządową.

Polsce udało się o 30 proc. zredukować emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto). Polska zobowiązała się w Protokole do 6 proc. redukcji. Nadwyżka, to ok. 500 mln ton CO2.