Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI (wyrównany sezonowo) dla sektora usług w strefie euro spadł o 2,7 pkt m/m i wyniósł we wrześniu br. 48,8 pkt, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując ostateczne dane.

Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg równych źródeł) 49,1 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności przemysłowej.