Teraz nasze bogactwo i bezpieczeństwo energetyczne oparte będzie na wydobyciu gazu z łupków. Największe koncerny, mające koncesje na poszukiwanie gazu w Polsce, przedstawiły ostatnio w Ministerstwie Gospodarki swoje wstępne plany związane z wydobyciem tego surowca. Firmy te chcą pozyskiwać rocznie kilkanaście razy więcej gazu, niż obecnie wydobywa się w naszym kraju.

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, że ma już gotowy projekt ustawy o powołaniu państwowej firmy, która będzie miała udziały w spółkach wydobywających u nas gaz łupkowy. Pozyskane w ten sposób pieniądze lokowane będą w funduszu, który będzie służył rozwojowi kraju.