Inflacja konsumencka spadnie we wrześniu br. do 4,2 proc. r/r z 4,3 proc. w poprzednim miesiącu, szacują eksperci Ministerstwa Gospodarki.

"Analitycy MG oczekują, że we wrześniu 2011 r. roczny wskaźnik inflacji powinien wynieść 4,2%. Zdaniem ekspertów MG, we wrześniu powinny nieznacznie spadać ceny paliw. Prognozują jednak wzrost cen żywności oraz, wynikającego z czynników sezonowych, wzrost cen odzieży i obuwia" - napisali eksperci resortu w komentarzu do danych GUS o inflacji za sierpień.

Wg GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2011 roku pozostały na poziomie odnotowanym w lipcu b.r. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku były zaś wyższe o 4,3 proc.

Eksperci ministerstwa pomylili się co do inflacji w sierpniu

Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali spadku cen w sierpniu (w ujęciu m/m) i w rezultacie wolniejszej niż przed miesiącem rocznej dynamiki cen. "Zgodnie z oczekiwaniami analityków MG ceny żywności spadły o 1,6%. Przyczyniły się do tego taniejące warzywa i owoce. Spadły także ceny odzieży i obuwia. Więcej natomiast zapłaciliśmy m.in. za mięso oraz towary i usługi związane z mieszkaniem. Odnotowano też nieznacznie wzrost cen w transporcie" - komentuje resort.