System e-myta viaTOLL jest sprawiedliwszy od winiet - uważa 48 proc. przedsiębiorców ankietowanych w sierpniu przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Za winietami opowiada się 27 proc. badanych, 16,5 proc. nie ma zdania. 53 proc. ma do czynienia z e-mytem bezpośrednio, reszta pośrednio.

Na pytanie, czy wprowadzenie e-myta przynosi odczuwalne skutki finansowe dla firmy, 51,5 proc. przyznało, że takich skutków nie odczuwa.

viaTOLL obowiązuje od 1 lipca. Pozwala użytkownikom elektronicznie naliczać opłaty za korzystanie z sieci dróg płatnych. System jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz wszystkich autobusów.

Reklama

Z systemu będą mogli dobrowolnie korzystać kierowcy pozostałych pojazdów, najpóźniej od 1 stycznia.

Pod koniec sierpnia viaTOLL poinformował, że od 3 lipca, system elektronicznego poboru opłat za korzystanie z dróg przyniósł Skarbowi Państwa prawie 80 mln złotych.

Ankietę przeprowadzono na próbie 100 przedsiębiorców, należących do branżowych i regionalnych izb gospodarczych.