Liczba Japończyków, zwracających się do pomocy społecznej sięgnęła w maju 2,03 mln. To niewiele mniej niż rekordowa średnia z 1951 roku, wynosząca 2,04 mln osób.
Zarejestrowana w maju liczba oznacza wzrost o 10 tysięcy osób miesiąc do miesiąca. Wedle agencji Kyodo powodem jest sytuacja na rynku pracy, wywołana marcowym trzęsieniem ziemi i tsunami oraz deflacja i silny jen.

Wedle szacunków rządu, liczba osób korzystających z pomocy społecznej jeszcze wzrośnie i pobije rekord. Wiele osób, które straciły pracę wskutek marcowej klęski żywiołowej przestanie pobierać zasiłki dla bezrobotnych.