Do końca 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych. Ich obniżka jest możliwa dopiero na początku 2012 roku - to opinia analityków z 21 instytucji finansowych, o czym informuje dzisiejszy "Parkiet".

Ankietowani ekonomiści nie liczą w tym roku na duże zwyżki na giełdzie. Oczekują natomiast stabilizacji dochodowości papierów skarbowych.