W sierpniu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA pozostała bez zmian, podczas gdy w lipcu wzrosła o 85 tysięcy (wobec prognoz na poziomie 68 tysięcy). W sektorze prywatnym wzrosła natomiast tylko o 17 tysięcy, wobec 156 tysięcy w lipcu i oczekiwań rzędu 95 tysięcy.